HR / ENG search

Zavod SPLOH

line

Četvrtak, 25. travnja

17h Predstavljanje aktivnosti Zavoda SPLOH i projekta Neposlušno @ kafić Teatra &TD (45′)

22,30h Zavod SPLOH predstavlja: Marko Karlovčec (saksofon), Andrej Fon (klarinet, gajde), Tomaž Grom (kontrabas) & Krunoslav Levačić (udaraljke) @ MM centar (3 seta po 25′)

Zavod SPLOH predstavlja: Marko Karlovčec, Andrej Fon, Tomaž Grom & Krunoslav Levačić

Slovenski Zavod Sploh za umjetnost i izdavaštvo osnovan je 1999. kao privatna neprofitna organizacija u kulturi. Bavi se produkcijom glazbe i izvedbenih umjetnosti, izdavaštvom i obrazovanjem.

Glavne aktivnosti zavoda Sploh su organizacija koncerata u sklopu ciklusa Con-Fine Aperto, serije glazbenih i plesnih improvizacija Neforma, glazbenog festivala improvizirane glazbe Nepolušno i glazbenih radionica u sklopu projekta RR – Raziskava, refleksija (Pregled, odraz). Na Izlogu suvremenog zvuka umjetnički će voditelj zavoda Sploh Tomaž Grom predstaviti projekte i aktivnosti zavoda, ali će se koncertom predstaviti i aktivni članovi slovenske improvizatorske scene.

www.sploh.si

Koncept otvorenog zvučnog događaja koji se temelji na improvizaciji, interakciji među glazbenicima različitih glazbenih provinijencija i strukturiranom pristupu organizaciji zvuka ima za cilj: promicati kreativnost u području zvuka i zvučnog procesiranja, omogućiti novi uvid u različite tehnike, načine i pristupe izražavanju u glazbi i zvuku, iznijeti neke načine kreativnog procesiranja kako bi podigli svijest i ohrabrili spajanje autora i izvođača iz područja glazbe.

Marko Karlovčec, Andrej Fon i Tomaž Grom već tri godine sviraju zajedno gotovo svakog četvrtka. Ovom prilikom su pozvali hrvatskog bubnjara Krunoslava Levačića, koji je u nekoliko navrata tijekom proteklih par godina surađivao s Tomažem Gromom. Odsvirat će tri seta (po 25 minuta) kao duo, trio i kvartet.

Marko Karlovčec – saksofon

Andrej Fon – klarinet, gajde, Viktor

Tomaž Grom – kontrabas

Krunoslav Levačić – bubnjevi, udaraljke

Tomaž Grom je kontrabasist i skladatelj iz Slovenije. Kao improvizator posvećen je istraživanju širokog raspona tehnika sviranja kontrabasa, uključujući kombinaciju s elektroničkim medijima. Njegova je kreativnost zapažena zbog stalnog eksperimentiranja s vlastitim zvučnim potencijalom, pri čemu se vodi principom spontanosti. Grom je nastupao u sklopu raznolikih ansambala različitih glazbenih žanrova. Autor je glazbe za kazalište, plesne i lutkarske predstave. Od 2006. godine bavi se konceptom i vođenjem radionica s područja elektroakustične i improvizirane glazbe pod nazivom Maksimatika, a od 2009. organizira Search and reflect radionicu koja je posvećena ne-idiomatskoj improvizaciji. Umjetnički je voditelj Zavoda Sploh, udruge posvećene produkciji glazbe i izvedbenih umjetnosti, kao i obrazovanju i izdavaštvu.

Kao improvizator surađivao je sa slijedećim glazbenicima: Tao G. Vrhovec Sambolec, Irena Tomažin, Samo Kutin, Jonas Kocher, Michel Doneda, Dough Hammond, Sonny Simmons, Will Guthrie, Sebi Tramontana, Zlatko Kaučič, Sabine Vogel, Jean Phillipe Gross, Marjan Stanić, Ignaz Schick, Michele Spanghero, Ugo Boscain, Diego Chamy, Klaus Filip, Pascal Battus, Marko Karlovčec, Vid Drašler, Neža Naglič, Andrej Fon, Seijiro Murayama, Christine Sehnaoui, Martin Kuchen…

Marko Karlovčec je slovenski glazbenik (saksofon, no-input miks ploča, gitara), na čiji je rad utjecao free jazz, suvremena improvizacija, noise, post-black-doom-drone-metal i povijesna avangarda. Aktivan je na slovenskoj improvizatorskoj i alternativnoj sceni. Redovito nastupa sa dvjema skupinama – u duetu s violinisticom Anom Karavanjom, triju s Joštom i Vidom Drašler (kontrabas i bubnjevi), no često je nastupao i solistički i u ad hoc sastavima. Slijedeći „do it yourself“ etiku, izdaje za izdavačku kuću Botanic Records, za koju je izdao i četiri solistička albuma. Nastupio je na koncertima i festivalima u Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj i Češkoj, zajedno s glazbenicima kao što su: Tomaž Grom, Seijiro Murayama, Irena Tomažin, N’toko, Sabir Mateen, Okkyung Lee, Virginia Genta, David Vanzan, Lawrence Williams, Artur Majevski, Ana Kravanja, Andrej Fon, Jošt and Vid Drašler, Neža Naglič, Samo Kutin, Jaka Berger, talijanski duo Mimesystalijansko-slovenski improvizacijski orkestar “Without Borders”, itd.
Sudjelovao je i na međunarodnom festivalu sound arta EarZoom, međunarodnom festivalu improvizirane glazbe Neposlušno, festivalu suvremene glazbe Brda, ali i u nizu plesno-glazbenih predstava pod nazivom Neforma, koje je organizirao Zavod Sploh.

Slovenski glazbenik Andrej Fon svira klarinet, saksofon, gajde, udaraljke, instrumente koje je sam izumio, itd. Aktivan je u različitim glazbenim žanrovima: RIO, no wave, improvizirana, tradicijska, srednjovjekovna glazba, kantautorska djelatnost, … Nastupajući uglavnom u Sloveniji, svirao je u slijedećim sastavima: Strahuljarji, Kraški solisti, Horda grdih, Žoambo žoet workestrao, Barka tone in bele plombe, Buče4, Gita amrita.

Bavi se i poezijom, likovnom umjetnošću, kazalištem, izradom instrumenata, glazbenim radionicama, aktivizmom i poljoprivrednim aktivnostima.

Često surađuje s drugim glazbenicima u raznim ad hoc sastavima, neki od glazbenika s kojima je dosad surađivao su: Seijiro Murayama, Samo Kutin, Tomaž Grom, Irena Tomažin, Marko Karlovčec, Haradhan das Baul, Neža Naglič, itd.

Krunoslav Levačić

Rođen u Zagrebu 1957. godine, samouk bubnjar, jazz počinje slušati već u djetinjstvu, a javno nastupa od 1974. Od 1989. počinje povremeno svirati u Njemačkoj, a od 1991. do 1996. živi i radi u Koelnu. Od ’96. do danas snimao je i nastupao sa mnogim domaćim i stranim glazbenicima i orkestrima: Charlie Mariano, Gramelot Ensemble, Charles Gayle, Matija Dedić, Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, Greg Cohen, Thomas Clausen, Simone Zanchini, WDR Big Band, Ferenz Snetberger, Ralph Alessi, Joachim Ulrich Orchestra, Achim Kaufman, Gianni Basso, Duško Gojković, Boilers Quartet, Saša Nestorović, Zoltan Lanzos, Nicolas Simion, Renato Rožić, Vasko Atanasovski, itd. Snimio je više od 80 albuma raznih izvođača.

Slovenian Sploh Institute for art production and publishing was established in 1999 as a private non-for-profit cultural organisation. It engages in music and performing arts production, publishing and education.

Main activities of Sploh Institute are organization of concerts in the framework of Con-Fine Aperto cycle, series of music/dance improvisations Neforma festival of improvised music Sound Disobedience and music workshops in the framework of RR – Raziskava, refleksija (Overview, reflection). During the Showroom of Contemporary Sound artistic director of Zavod Sploh Tomaž Grom will present their project and activities, but active members of Slovenian improvised music scene will present their work on the concert as well.

www.sploh.si

The concept of an open sound event that is based on the fundaments of improvisation, interaction among musicians from diverse backgrounds and a structured approach to the organization of sound, is supposed to: propagate creativity in the field of sound and sound processing; enable new insights into different tools, techniques and approaches to the expression of music and sound, bring the principles of creative processing to increase the awareness and encourage connecting of creators in the field of musical performance.

Marko Karlovčec, Andrej Fon and Tomaž Grom played together almost every Thursday for the past three years. For this occasion they invited Croatian drummer Krunoslav Levačić, who collaborated with Tomaž Grom several times in the past years. They will perform three 25 minutes sets as a duo, trio and quartet.

Marko Karlovčec –  saxophone

Andrej Fon – clarinet, bagpipes, Victor

Tomaž Grom –  double bass

Krunoslav Levačić –  drums, percussion

Tomaž Grom is a double-bass player and composer from Slovenia. As an improviser he is dedicated to exploring an extended range of techniques of playing the double bass, including in combination with electronic media. His creativity is noted for its continuous experimentation with his own sound potential guided by the principle of spontaneity. Grom performed in the most varied ensembles of diverse musical genres. He has made music for a number of theatre, dance and puppet performances. Since 2006 he has been involved in conceptualizing and leading workshops in the field of electro-acoustic and music improvisation entitled Maksimatika/Maximathics, and from 2009 the workshop called Search and reflect (unidiomatic improvisation). He is the artistic director of Zavod Sploh, an associaton devoted to the production of music and performing arts as well as to education and publishing in the field. As an improviser he cooperated with: Tao G. Vrhovec Sambolec, Irena Tomažin, Samo Kutin, Jonas Kocher, Michel Doneda, Dough Hammond, Sonny Simmons, Will Guthrie, Sebi Tramontana, Zlatko Kaučič, Sabine Vogel, Jean Phillipe Gross, Marjan Stanić, Ignaz Schick, Michele Spanghero, Ugo Boscain, Diego Chamy, Klaus Filip, Pascal Battus, Marko Karlovčec, Vid Drašler, Neža Naglič, Andrej Fon, Seijiro Murayama, Christine Sehnaoui, Martin Kuchen…

www.sploh.si/tomazgrom

Marko Karlovčec, born 1983, is a Slovenian musician (saxophone, no-input mixing board, guitar) whose work is influenced by the legacy of free-jazz, contemporary improvisation, noise, post-black-doom-drone-metal and the historical avantgarde. Active on the Slovene improvising, “alternative” and underground scene. Regularly performs with two working groups – a duo with violin player Ana Kravanja, trio with Jošt and Vid Drašler (double bass and drums) – but has also often played as a soloist and in ad-hoc collaborations. Following a do-it-yourself ethic, he releases his records on his label Botanic Records, among them were four solo recordings. He has performed concerts and on festivals in Slovenia, Italy, Croatia, Austria, Germany and Czech Republic in combination with musicians such as Tomaž Grom, Seijiro Murayama, Irena Tomažin, N’toko, Sabir Mateen, Okkyung Lee, Virginia Genta, David Vanzan, Lawrence Williams, Artur Majevski, Ana Kravanja, Andrej Fon, Jošt and Vid Drašler, Neža Naglič, Samo Kutin, Jaka Berger, italian duo Mimesys, italo-slovene improvising orchestra “Without Borders” etc. He also collaborated on the international festival of sound arts EarZoom, international improvising festival Neposlušno, Brda Contemporary Music Festival and took part in a series of music-dance events called Neforma, organised by Zavod Sploh.

Andrej Fon is a Slovenian musician who performs on clarinet, sax, guitar, bagpipe, percussions, self invented instruments etc. He is active in different music genres: RIO, no wave, free jazz, improvised music, folk music, medieval music, songwriting, … Performing mostly in Slovenia, he played with these bands:  Strahuljarji, Kraški solisti, Horda grdih, Žoambo žoet workestrao, Barka tone in bele plombe, Buče4, Gita amrita. He is also active in poetry, visual arts, theater, puppetry, inventing musical instruments, musical workshops, underground activism and farming activities. He often collaborates with other musicians in various ad hoc settings and some of them are Seijiro Murayama, Samo Kutin, Tomaž Grom, Irena Tomažin, Marko Karlovčec, Haradhan das Baul, Neža Naglič, etc.

Born in Zagreb in 1957, Levačić had no formal education in playing drums, but already as a child he started listening to jazz music and performing in public. In 1989 he started occasionally performing in Germany and from 1991 until 1996 he lived and worked in Cologne. Since 1996 he recorded and performed with many musicians and orchestras from Croatia and abroad, namely: Charlie Mariano, Gramelot Ensemble, Charles Gayle, Matija Dedić, Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, Greg Cohen, Thomas Clausen, Simone Zanchini, WDR Big Band, Ferenz Snetberger, Ralph Alessi, Joachim Ulrich Orchestra, Achim Kaufman, Gianni Basso, Duško Gojković, Boilers Quartet, Saša Nestorović, Zoltan Lanzos, Nicolas Simion, Renato Rožić, Vasko Atanasovski, etc. He has collaborated on recording of more than 80 albums of different artists.