HR / ENG search

No Repression

line

Srijeda, 24. travnja

22,30h No Repression @ MM centar (75′)

 

No Repression - Koncert kao rezultat mjesečnog nestandardnog jam sessiona u Muzičkom salonu

Sredinom ožujka ove godine pozvali smo sve zainteresirane glazbenike da se pridruže novoj platformi razmjenjivanja, razvijanja i stvaranja ideja naziva No Repression. Začetnici projekta kao i baza glazbenika No Repressiona su Borko Rupena (bubnjevi), Matej Deronjić (klavir) i Domagoj Leljak (gitara). Riječ je o nestandardnom jam sessionu, koji se bazira na američkoj jazz glazbi, no ovog puta je ključno bilo traženje nove zvukovnosti i novih glazbenih ideja koje u određenom trenutku mogu uključivati recitaciju originalne poezije polaznika ili (ne)artikulirano izražavanje emocija članova benda (koji uključuje i publiku), a koje će uvijek biti u svrhu glazbe.

No Repression se održavao svake srijede u MM centru ili polukružnoj dvorani Teatra &TD. Ulaz je bio slobodan za glazbenike, ali i za publiku koja želi samo prisustvovati i slušati, a na koncertu tijekom Izloga suvremenog zvuka ćemo imati prilike čuti što se razvijalo, razmjenjivalo i stvaralo proteklih tjedana.

„Radi se o spontanom, zajedničkom istraživanju zvučnih kvaliteta instrumenata, ali i okolnosti specifičnog trenutka (akustika dvorane, zvuk kiše, vjetra ili šum na pojačalu). Materijal koji će biti izvođen neće biti striktno temeljen na jazz “standardima”, niti je pravilo da ima određenu harmonijsku strukturu ili tempo, što znači da će se možda temeljiti na unaprijed dogovorenom melodijskom motivu, kratkoj bas liniji ili jednostavno ugođaju. On će uvijek biti proizvod trenutka, iskren i osobni pristup glazbenika problemu izričaja i davanja značenja odsviranome. Otuda i dolazi naziv No Repression“, naglasio je jedan od inicijatora projekta, Domagoj Leljak.

Matej Deronjić - klavir

Ivar Križić - kontrabas

Domagoj Leljak - gitara

Borko Rupena - bubnjevi

Grga Savić (alt saksofon)

Danijel Hršak (truba)

 

No Repression – Concert as a result of the monthly un-standard jam session at the Music Showroom

Sometime in March this year we invited all interested musicians to join a new platform of exchange, development and creating ideas, titled No Repression. Initiators of the project who are at the same time the base of musicians who participate in No Repression are: Borko Rupena (drums), Matej Deronjić (piano) and Domagoj Leljak (guitar). It is a non-standard jam session that is based on American jazz music, but this time the key idea was searching for new sound and new musical ideas that can, at a certain moment, include reciting original poetry of those attending or (un)articulated emotional expression of the band members (that includes audience as well), which will always be there for the music.

No Repression has taken place each Wednesday at the MM center or semicircular hall of the &TD Theatre, with free entrance for the musicians. The concert at the Showroom of Contemporary Sound will present the outcome of what was developed, shared and created in the past few weeks.

“It is a spontaneous, common exploration of sound qualities of the instruments, but also of the circumstances in that specific moment (acoustics of the hall, sound of the rain, wind or noise of the amplifier). Music material that will be played is not strictly based on jazz “standards”, not is there a rule that it has to have a certain harmonic structure or tempo, which means that it might be based on a previously arranged melodic motive, a short bass line or simply on the atmosphere. It will always be on a spur of the moment, honest and personal approach of the musicians to the issue of expression and giving meaning to what was played. That is also the origin of the title No Repression”, as one of the initiators of the project, Domagoj Leljak, said.