HR / ENG search

Lightune.G: Route 666

line

Srijeda, 24. travnja

Četvrtak, 25. travnja

20h / 21.30 h / 23 h /  Route 666 (luminoakustički field recording projekt umjetničkog dvojca Lightune.G) @ ulice grada (60′)

http://cargocollective.com/lightuneg

http://www.bojangagic.com/

Route 666 novi je luminoakustički projekt zagrebačkog dvojca Lightune.G (Miodrag Gladović i Bojan Gagić). Nakon što su prije dvije godine predstavili svoja prva istraživanja na konstrukciji zvuka koji je dobiven konverzijom artificijelnih svjetlosnih objekata preko fotonaponskog efekta solarnih panela i prošlogodišnjeg rada na promjenama struktura zvuka generiranog iz prirodnog, dnevnog svjetla, u ovom novom projektu otvaraju drugačiji pristup luminalnim zvučnim sadržajima.

Osnova rada je ovaj put odnos slučajnih svjetlosnih elemenata potrebnih za nastanak zvučne slike. Šest solarnih panela postavljeno je na krov kombija i preko kompjutera spojeno na audio sistem vozila. Šestero ljudi (koliko je mjesta u kombiju) odabire šest putanja kretanja kroz grad tijekom noćne vožnje. Gradska rasvjeta ulica, izloga, reklama, ovisno o trenutnom prometu i smjeru kretanja stvara jednosatni zvučni niz. Kompozitor je u ovom slučaju vozač, a svaka izvedba je jedinstvena. Treba napomenuti i da je ovo prvi luminoakustični projekt takve vrste u svijetu.

Rute vožnje biti će dogovorene prije same izvedbe.

Svoje mjesto u kombiju potrebno je unaprijed rezervirati mailom na bojan.gagic@zg.t-com.hr

Lightune.G

Zagrebačko/zadarski autorski dvojac započeo je svoj rad 2011. prvi put predstavljajući jedinstvenu metodu konverzije svjetla u zvuk koristeći fotonaponski efekt solarnih panela. Različiti tipovi svjetla (tungsten, LED, video projekcija, fluo lampe, blicevi fotoaparata, itd.) daju drugačije frekventne nizove koje je kombiniranjem svjetlosnih elemenata moguće prikazati kao tonske slike. Za svoj rad na razvoju luminoakustike dobili su treću nagradu na prestižnom natjecanju Margaret Guthman New Musical Instrument Competition održanom u Atlanti 2012.

Miodrag Gladović inžinjer je elektroakustike, glazbenik i producent.

Bojan Gagić je multimedijalni umjetnik.

Route 666 is a new luminoacoustic project of the Lightune.G duo (Miodrag Gladović and Bojan Gagić) from Zagreb. After presenting their first research in construction of sound that is produced via conversion of artificial light objects through photovoltaic effect of solar panels and last year’s work on changes in the structures of sound generated from natural daylight, in this project they introduce a new approach to luminal sound contents.

This time, the work is based on the relation between accidental light elements needed to produce a sound image. Six solar panels are set on the roof of a van and connected to the audio system of the vehicle through a computer. Six people (which is the number of seats in the van) choose six city routes during a night ride. City street lights, window shops, advertising lights, depending on the traffic and direction, create an hour long sound sequel. The driver is the composer in this case and every performance is unique. It should be noted that this is the first luminoacoustic project of this kind ever.
The routes will be arranged before each performance.
You should reserve your place in the van in advance, by e-mail: bojan.gagic@zg.t-com.hr

Lightune.G

This author duo from Zagreb and Zadar started working together in 2011, presenting a unique method of conversion of light into sound by using a photovoltaic effect of solar panels. Different types of light (tungsten, LED, video projections, fluo lamps, camera flash, etc.) give different frequency sequels which could be presented as tonal images, by combining light elements. For their new work on developing luminoacoustics they received third prize at the prestigious Margaret Guthman New Musical Instrument Competition held in Atlanta in 2012.

 Miodrag Gladović is an engineer of electroacoustics, musician and a producer.

Bojan Gagić is a multimedia artist.