HR / ENG search

azot after wain

line

Subota, 27. travnja

20,30h Azot After Wain @ Galerija SC (35′)

Louis Wain (1860. – 1939.) bio je uspješan britanski slikar prve polovice dvadesetog stoljeća koji se proslavio crtežima i slikama obiteljske mačke Petera. Slike je stvarao za svoju suprugu Emily koja je oboljela od raka dojke, ne bi li joj tako olakšao posljednje godine života.

Nakon njezine smrti i poslije prvog svjetskog rata Wain je obolio od schizophrenie, ali je i dalje nastavio slikati mačke. Njegove slike pod utjecajem schizofrenije dobivaju začudne oblike, boje i antropomorfske strukture kroz koje se može pratiti sam razvoj bolesti.

Azot After je serija radova zagrebačkih autora Ivana Bujgera, Ive Korečića, Ronalda Panze i Bojana Gagića u kojima se bave rekonstektualizacijom umjetničkih praksi i ideja kroz suvremeni multimedijalni izričaj (Azot After Cage, Azot After Bogdanović, Azot After Richter, Azot After Azot…)

U novom radu Azot After Wain koriste se jednosatnom video snimkom kućne mačke koja se postepeno obrađuje kroz različite efekte (promjene boja, oblika, fokusa, dinamike, perspektive) kako bi na samom kraju dobila potpuno apstraktnu strukturu, što odgovara progresiji mentalnog stanja i razvoja bolesti koji je vidljiv u slikama i crtežima L. Waina.

Nastali video rad je partitura po kojoj se razvija glazbena kompozicija u kojoj tonske vrijednosti i način izvođenja ovise o trenutnim promjenama u zadanom video materijalu po unaprijed definiranim postavkama (zamagljena slika=reverb u zvuku, boja u slici=visina tonova u zvuku, itd.)

Javna izvedba uključuje video partituru koja se prati na projekcionom platnu i audio materijal koji se stvara uživo, u formi elektroakustičnog koncerta.

Zagrebačka elektroakustična drone skupina Azot nastala je 2005. godine iz želje za improvizacijom zvuka kao neponovljive linije kontakta u prostoru. Azot je s vremenom, kroz redovite susrete članova, razvio i proširio ovaj osnovni princip unoseći u svoj glazbeni svijet kontinuirani, koncentrirani, “prazni” zvuk – drone koji u svojim svjesnim minimalnim promjenama daje najjasniju podlogu za kretanje u ovom prostoru. Ova drone koncepcija najbliža je onoj koju je pokrenula kompozitorica Eliane Radigue, ali i koncepciji frekvencijske buke. Na ovaj način Azot je napravio evolutivni umjetnički iskorak prema “totalnoj” glazbi u kojoj izbor instrumenta i stila ovisi jedino o trenutku, raspoloženju, koji se onda pretaču u komunikaciju koncentriranih zvučnih subjekata.

Osim niza koncerata u sklopu raznih glazbenih festivala, članovi Azota su i osnivači zagrebačke platforme novog zvuka Sine Linea. Uz koncertne nastupe Azot njeguje tradiciju multimedijalnih performansa (niz nastupa u Hrvatskoj i Austriji posvećenih Johnu Cageu, sudjelovanje u raznim projektima u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, dramsko-glazbeni perfomans s Vilimom Matulom posvećen Bogdanu Bogdanoviću, skladanje glazbe za radio drame, kazališne predstave, …).