HR / ENG search

Alfonso Santimone: bIOport

line

Srijeda, 25. travnja

21h Alfonso Santimone (piano, live electronics): bIOport @ polukružna dvorana Teatra &TD (60′)

Alfonso Santimone često je opisivan kao protejski, pedantan i avanturističan umjetnik. Njegovo sviranje klavira nagoviješta mračan i vizionarski ukus, a kao improvizator bavi se mnogim različitim glazbenim područjima, zadržavajući snažnu i prepoznatljivu osobnost u svakoj novoj glazbenoj pustolovini. On je osoban i plodan skladatelj i aranžer, kreativni sound art umjetnik koji velikim umijećem vlada i područjem analogne i digitalne glazbene tehnologije.

Kao pijanist, skladatelj, aranžer i producent, Alfonso je surađivao s mnogim glazbenicima i umjetnicima iz čitavog svijeta. Voditelj je nekoliko skupina (Laser Pigs, Thrill, itd.) i stalni član mnogih drugih skupina, npr. Zeno de Rossi Shtik, East Rodeo, Roberto Gatto PerfecTrio, Gianluca Petrella Cosmic Band, itd. Sudjelovao je na snimanju mnogih albuma i dobitnik je niza nagrada i priznanja:Trofeo InSound, JazzIT Awards, itd.

Od 2005. godine dio je glazbenog kolektiva El Gallo Rojo.

Alfonso Santimone, klavir, elektronika / piano, electronics

bIOport je zvučno putovanje koje stvara dijalog između improvizacije na klaviru i procesa žive elektronike. Virtualne elektroničke naprave koje stvara improvizator (riječ je o virtualnom stvaranju instrumenata koje podsjeća na stare majstore naroda Shona iz Zimbabvea, koji su ručno izrađivali afrički instrument mbiru) reagiraju na glazbenu aktivnost od strane izvođača, a s druge strane daju zvučni rezultat improvizatoru u vidu efekata dobivenih od klavira i zvukovima koje stvara kompjuter.

I/O port povezuje biološki mikrokozmos glazbenika i geometrijski svijet sačinjen od mikrotranzistorskih polja unutar stroja.

Ovaj je proces djelomice inspiriran filmom eXistenZ Davida Cronenberga.

www.elgallorojorecords.com

www.soundcloud.com/alfonsosantimone

www.facebook.com/alfonsosantimone

 

Alfonso Santimone is often defined as a protean, meticulous and adventurous artist.

His touch on piano suggests a dark and visionary taste, and as an improviser he explores many different territories maintaining a strong and recognizable personality in every new musical adventure. He is a personal and prolific composer and arranger, a creative sound artist treating with great mastery analog and digital musical technologies.

As a pianist, composer, arranger and producer Alfonso collaborated with many musicians and artists worldwide. He’s leader of several groups (Laser Pigs, Thrill, etc.) and he is a steady member of many groups (Zeno de Rossi Shtik, East Rodeo, Roberto Gatto PerfecTrio, Gianluca Petrella Cosmic Band, etc.). He’s featured in dozens of recordings and gained several prizes and awards (Trofeo InSound, JazzIT Awards, etc.).

Since 2005 is part of musical collective El Gallo Rojo.

The bIOport performance is a sound trip that creates a dialogue between piano improvisations and live electronics processes. The electronic virtual devices created by the improviser (a virtual instruments building activity that resembles an ancient Shona mbira master from Zimbabwe, building his instruments by hand) react to human musical inputs and on the other hand give a sonic output to the improviser in terms of effects processing of the piano itself and sound events generated by the computer.

An I/O port that links the biological microcosm of the musician and the geometric world made of micro-transistors’ arrays inside the machine.

This is a process loosely inspired by Cronenberg’s eXistenZ.