HR / ENG search

Subota je rezevirana za Izlog!

line

10. SVIBNJA, SUBOTA

16 sati – predstavljanje RGB Luminofona @ dvorana SEK

17 sati – 21,65m šahtofonije i prezentacija @ dvorište SC (4’33”)

18 sati – Predstavljanje: Ring Ring – međunarodni festival nove muzike @ kafić Teatra &TD (45′)

19 sati – Luka Juhart (program: Globokar, Juhart, Demetz, Fuentes, Šaljić Podešva) @ polukružna

dvorana Teatra &TD (60′)

20.30 sati – Preparirani projekt (Sven Buić, Franjo Glušac, Miro Manojlović, Tena Novak, Igor Pavlica,

Vedran Peternel, Damir Prica Kafka, Bruno Vorberger) @ MM centar (60′)

21.30 sati – Kontakt der Jünglinge @ velika dvorana Teatra &TD (45′)

23 sata – 21,65m šahtofonije @ dvorište SC (4’33”)

23.30 sati – John Chantler @ polukružna dvorana Teatra &TD (30′)